Pages

Friday, September 28, 2012

RALAT BAGI TARIKH JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENDIDIKAN ISLAM SETARA (SEMUA ALIRAN SEKOLAH) AKHIR TAHUN, TAHUN 6 2012

Guru Besar,

Sekolah-Sekolah Rendah,

Daerah Pasir Gudang.Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.      Merujuk kepada surat daripada Majlis Guru Besar (SR) Johor Daerah Pasir Gudang, No. Ruj: MGB PGU/100-9/4/1(   ) bertarikh 19 September 2012.

3.      Sehubungan dengan itu, terdapat ralat pada jadual waktu peperiksaan Pendidikan Islam setara (semua Aliran sekolah) Akhir Tahun, Tahun 6 2012 seperti yang dinyatakan dibawah:

TARIKH PEP. PEN. ISLAM                                                                RALAT
THN 6 PADA SURAT MGB
     HARI 2  (SELASA)
     19 OKTOBER 2012.                                                        9 OKTOBER 2012 (SELASA)
       
4.  Pihak kami memohon maaf atas kesilapan pada tarikh tersebut.

Sekian, terima kasih.