Pages

Friday, April 13, 2012

PENGISIAN MARKAH SARINGAN LINUS KHAS 1

Perkara di atas adalah dimaklum.

Untuk makluman cikgu pengisian markah bagi Saringan Linus Khas 1 yang terdapat di dalam SAPS, satu makluman khas akan dikeluarkan pada petang iniselepas pihak NKRA akan memuat naik manualnya di portal NKRA dan SAPS.

Buat masa ini pihak NKRA membuka status pengisian markah Saringan Linus Khas 1 ini bagi tujuan pengujian sahaja.

Harap maklum, terima kasih.